هیچ بهانه ای برای برگزاری مراسم عروسی قابل قبول نیست

مهاباد/بالویز/رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان مهاباد،گفت:در شرایط بحرانی کرونا،هیچ بهانه ای برای برگزاری مراسم عروسی در مهاباد،قابل قبول نیست.

بیشتر بخوانید

مسدود کردن راههای درون شهری زیرنظر کارشناس اجرا شود

مهاباد/بالویز/فرمانده نیروی انتظامی مهاباد،گفت:جهت اجرای محدودیت های کرونایی و مسدود کردن راههای درون شهری مهاباد،زیر نظر کارشناسان اجرایی شود. به

بیشتر بخوانید

آمادگی شهرداری مهاباد در راستای سلامت شهروندان مهابادی

مهاباد/بالویز/شهردارمهاباد،گفت:با توجه به رنگبندی کرونایی مهاباد از حالت زرد به قرمز و در راستای کاهش بیماری کرونا آماده هر نوع

بیشتر بخوانید