مرحله اول طرح جهادی بهارستان در ۲۲ روستای آذربایجان غربی

مهاباد/بالویز/مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی،گفت:مرحله اول طرح جهادی بهارستان در ۲۲ روستای آذربایجان غربی اجرای شد. به گزارش

بیشتر بخوانید