بیش از ۴ تن مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در ارومیه توقیف شد

مهاباد-بالویز”سفیر-کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان ارومیه در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۹بیش از ۴ تن مواد غذایی تاریخ گذشته و غیر قابل مصرف را توقیف کردند. به گزارش سرویس سلامت ،پایگاه خبری تحلیلی بالویز” «نوری» کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان ارومیه ضمن اعلام این خبر افزود: تامین سلامت […]

مهاباد-بالویز”سفیر-کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان ارومیه در تاریخ ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۹بیش از ۴ تن مواد غذایی تاریخ گذشته و غیر قابل مصرف را توقیف کردند.

به گزارش سرویس سلامت ،پایگاه خبری تحلیلی بالویز” «نوری» کارشناس مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت شهرستان ارومیه ضمن اعلام این خبر افزود: تامین سلامت مردم در خصوص پیشگیری و مبارزه با کرونا یکی از مهمترین دغدغه های سیستم بهداشتی و همکاران مرکز بهداشت در این روزهاست و بازرسان بهداشت محیط در کنار تمام اقدامات خود در خصوص رعایت پروتکلهای بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی و همچنین نظارت بر دفن متوفیان کرونا ، سایر وظایف ذاتی خود در خصوص کنترل مواد غذایی و مقابله با فروش مواد غذایی فاسد و غیر قابل مصرف را از دستور کار خود خارج نکرده اند .

وی افزود: در همین راستا از اول امسال بیش از ۲۴ تن مواد غذایی غیر بهداشتی که توسط بازرسان بهداشتی این مرکز توقیف گردیده بود معدوم شده است .

وی همچنین از مردم خواست تا در صورت مشاهده موارد عدم رعایت مسائل بهداشتی مراتب را با سامانه های تلفنی ۱۹۰ و یا ۳۱۳۳  در میان بگذارند.

مهاباد-پایگاه خبری تحلیلی بالویز” – ۹۹/۰۵/۱۷ – ج – ۱۰:۱۲