گرانفروشی با گرانی دو مقوله جدا از هم هستند

مهاباد/بالویز/سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان مهاباد،گفت:جهت مبارزه با گرانفروشی،شهروندان اولین بازرسان در بازار هستندکه باید گرانفروشی را گزارش دهند. به گزارش سرویس اقتصادی،پایگاه خبری بالویز“عارف خدرلو”در پنجمین کارگروه جلسه تنظیم بازار شهرستان مهاباد که در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد ،اظهار داشت:جهت مبارزه با گرانفروشی از پتانسل های اجرایی شهرستان باید استفاده کرد تا […]

گرانفروشی با گرانی دو مقوله جدا از هم هستند

مهاباد/بالویز/سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان مهاباد،گفت:جهت مبارزه با گرانفروشی،شهروندان اولین بازرسان در بازار هستندکه باید گرانفروشی را گزارش دهند.

به گزارش سرویس اقتصادی،پایگاه خبری بالویز“عارف خدرلو”در پنجمین کارگروه جلسه تنظیم بازار شهرستان مهاباد که در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد ،اظهار داشت:جهت مبارزه با گرانفروشی از پتانسل های اجرایی شهرستان باید استفاده کرد تا نظارت بیشتری بر بازار باشد.

معاونت استاندار و سرپرست فرمانداری ویژه مهاباد،افزود:شهرستان مهاباد یک شهر پرسش گر و مطالبه گری است و مسئولین باید پاسخگوی شهروندان مهابادی باشند.

“عارف خدرلو”با اشاره به اینکه هر نوع سهل انگاری می تواند ما را وارد پیک چهارم کرونا کند،تصریح کرد:درشروع پیک چهارم کرونا امکان دارد امکانات موجود پاسخگوی نیاز بیماران و مبتلایان نباشد. 

فرماندار ویژه مهاباد،یاد آور شد:مصوبات جلسات که به صورت کاغذی است نمی تواندهیچ نقشی را بدون عمل داشته باشد.

“عارف خدرلو” بر تشکیل کارگروه ویژه و نظارت بیشتر بازرسان بر بازار و همچنین افزایش نیرو بازرس تاکید کرد.

در شهرستان مهاباد۱۲ هزار واحد صنفی فعال وجود دارد.

مهاباد/پایگاه خبری بالویز/۹۹/۱۰/۲۱-۱۱:۵۳:۳۳/ی