ساخت و ساز حریم حوضخانه شاه درویش مهاباد رفع تصرف شد

مهاباد-بالویز،سفیر-رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مهاباد گفت: عملیات ساخت و ساز حریم حوضخانه شاه درویش مهاباد با دستور دادستانی در مهاباد تخریب شد. به گزارش سرویس فرهنگی و هنری ،پایگاه خبری تحلیلی بالویز«غلامرضا عبده» افزود: پیرو پیگیری اداره میراث فرهنگی عملیات نیمه کار ساخت و ساز حوضخانه شاه درویش متعلق به دوره قاجار در […]

مهاباد-بالویز،سفیر-رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مهاباد گفت: عملیات ساخت و ساز حریم حوضخانه شاه درویش مهاباد با دستور دادستانی در مهاباد تخریب شد.

به گزارش سرویس فرهنگی و هنری ،پایگاه خبری تحلیلی بالویز«غلامرضا عبده» افزود: پیرو پیگیری اداره میراث فرهنگی عملیات نیمه کار ساخت و ساز حوضخانه شاه درویش متعلق به دوره قاجار در این شهرستان با اجرای حکم صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و با حضور نمایندگان و ادارات ذیربط و با دستور دادستانی رفع تصرف شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مهاباد با بیان اینکه تخریب ساخت و ساز محدوده اثر تاریخی و ثبت ملی حوضخانه شاه درویش صورت گرفت، تصریح کرد: تعیین و تدقیق حریم آثار تاریخی با هدف ساماندهی ساخت و ساز در حریم این آثار و نیز حفاظت از بنا‌ها صورت می‌گیرد.

«عبده » بیان کرد: کنترل وضعیت حریم و بستر این حوضخانه در داخل محدوده شهری از حریم اراضی ملی با میراث فرهنگی است.

کامــران فــاتـــح شــــهردار مــهاباد در این خصوص اظهار داشت: پیرو پیگیـــری های شهرداری و برابر بازدیـــد کارشنـــاسان شهـــرداری از اداره ی تخلفات ساخـــتمانی و معاونـــت شهرسازی، ســـاخت و ساز صــــورت گرفته در داخل محوطه حیاط مســـجد شاه درویــش، فاقـــد مجوزهای قانونی از ادارات مربوطه ی میــراث فرهنگی ، اداره اوقاف شهرســــتان و شـــهرداری بود.

وی افزود:پرونـــده به کمــیسیون ماده صد ارجاع و طی حـــکم شماره ۱۵۶۶/۹۸ مورخه ۹۸/۶/۲۴ کمیسیون مذکور با لحاظ جـــمیع جهات از جـــمله عدم مجوزهـــای قانونی و ثـــبت مسجد شاه درویـــش در آثار مــیراث فرهنگی ، رای به تخریب صـــادر و شــهرداری نیز برابر حکم صــادره طی نامه ی ۹۸/۲/۰۱/۱۲۷۵۷/ص مورخه ۹۸/۷/۲ به اداره ی اوقاف شهرستان خواهان تخریب ابنــیه غیر مـــجاز شد.

لذا حکم تخریب ساخت وساز صورت گرفته صبح روز شنبه مورخه ۲۵ مردادماه ۹۹ با حضور اداره میراث فرهنگی،دادگستری، نمایندە شورای شهر و شهرداری صورت گرفت.

حوضخانه شاه درویش در شهرستان مهاباد، خیابان طالقانی شرقی، کوچه دارایی و در داخل صحن مسجد شاه درویش قرار گرفته است.

قدمت بنا به ۱۵۰ الی ۱۷۰ سال قبل بر می‌گردد و بنا گنبدی مدور دارد و زیربنای آن نیز حدود پنجاه و شش مترمربع است که از بنای یاد شده به عنوان مکانی برای وضو گرفتن استفاده می شده است.

مهاباد-پایگاه خبری تحلیلی بالویز – ۹۹/۰۵/۲۷ – د – ۱۵:۰۵