در جهت تامین نان یکصد تن آرد یارانه ای به نانوایی های بوکان تخصیص داده شد

مهاباد/بالویز/رئیس اداره غله بوکان گفت:یکصد تن آرد یارانه ای به نانوایی های بوکان تخصیص داده شده است و هیچگونه کمبود آرد نداریم. به گزارش سرویس اجتماعی ،پایگاه خبری بالویز”وریا شیرزاد” در خصوص ویدیو منتشر شدە یکی از نانوایان آزاد پز در صفحە اینستاگرام بوکان آنلاین اظهار داشت:نانوایی‌های که دارای سهمیه هستند می‌توانند آرد یارانه‌ای دریافت […]

در جهت تامین نان یکصد تن آرد یارانه ای به نانوایی های بوکان تخصیص داده شد

مهاباد/بالویز/رئیس اداره غله بوکان گفت:یکصد تن آرد یارانه ای به نانوایی های بوکان تخصیص داده شده است و هیچگونه کمبود آرد نداریم.

به گزارش سرویس اجتماعی ،پایگاه خبری بالویز”وریا شیرزاد” در خصوص ویدیو منتشر شدە یکی از نانوایان آزاد پز در صفحە اینستاگرام بوکان آنلاین اظهار داشت:نانوایی‌های که دارای سهمیه هستند می‌توانند آرد یارانه‌ای دریافت کنند کە در این خصوص آرد مابین تمام نانوایی‌ها تقسیم و توزیع می گردد و هیچگونە کمبود آرد نداریم.

رییس اداره غله و خدمات بازرگانی شهرستان بوکان افزود:با افزایش درخواست نان در شهرستان و ایجاد صف‌های چند نفره در تعدادی از نانوایی‌ها اقداماتی جهت رفع نگرانی شهروندان انجام شدە است و شهرستان بوکان کمبودی از لحاظ تامین آرد جهت پخت نان ندارد.

“وریا شیرزاد” ادامه داد:افزایش بازرسی‌های روزانه‌ای از طرف اداره‌ غله و خدمات بازرگانی و ادارە صنعت ؛ معدن و تجارت از نانوایی‌ها بعمل آمدە است و این روند کماکان ادامە دار خواهد بود.

وی گفت: هدف از این بازرسیها کنترل کیفیت نان و اطمینان از پُخت تمام سهمیه روزانه‌ای است کە نانوایی‌ها جهت در اختیار گذاشتن نان به شهروندان اقدام می کنند.

“شیرزاد” همچنین با اشاره به پخش نان صنعتی در سوپر مارکت‌ها عنوان کرد: تامین آرد و پخت این نان‌ها با سهمیه شهرستان نبودە،بلکه برای تنظیم بازار از اهواز وارد شده است کە دارای نشان سیب سلامت می باشد.

وی در پایان عنوان کرد: علاوه بر این اقدامات یکصد تن آرد مازاد نیز به صورت ویژه برای خرید مرحلە اول به نانوایی‌های شهرستان بوکان اختصاص داده است که در روزهای آتی توزیع خواهد شد.

او همچنین عنوان کرد: همشهریان برابر مصرف روزانە خویش جهت نان اقدام کنند و یقین داشته باشند هیچگونە کسری از لحاظ کمبود نان نداریم.

مهاباد/پایگاه خبری بالویز/۹۹/۰۸/۰۹-۱۱:۰۵/ج