جزیره‌ای شبیه به اثر انگشت!

مهاباد/بالویز/ این جزیره در دریای آدریاتیک، در ساحل کرواسی قرار دارد. به گزارش سرویس رسانه ها ،پایگاه خبری بالویز،کشاورزان سنگ‌های جزیره را از خاک جدا کرده و محصولات را در خاک می‌کاشتند و با سنگ‌های مانده، اطراف زمین‌های زراعی را دیوارچین می‌کردند. طول این جزیره تنها نیم کیلومتر است اما طول دیوارها ۲۳ کیلومتر است. […]

مهاباد/بالویز/ این جزیره در دریای آدریاتیک، در ساحل کرواسی قرار دارد.

به گزارش سرویس رسانه ها ،پایگاه خبری بالویز،کشاورزان سنگ‌های جزیره را از خاک جدا کرده و محصولات را در خاک می‌کاشتند و با سنگ‌های مانده، اطراف زمین‌های زراعی را دیوارچین می‌کردند.

طول این جزیره تنها نیم کیلومتر است اما طول دیوارها ۲۳ کیلومتر است. گذشته از تعریف مرزهای کشاورزی، این دیوارها جلوی بادهای قوی که «بورا» نام دارند را نیز می‌گیرد و کشاورزی را در این مکان ممکن می‌کند!

مهاباد/پایگاه خبری بالویز/۹۹/۰۷/۲۹-۲۰:۱۵/س

رحیم بایزیدی
تازه ترین نوشته های رحیم بایزیدی (دیدن همه)