نقاط کور در آیینه های وسایل نقلیه و نحوه تنظيم صحيح آنها

مهاباد/بالویز/بسياري از رانندگان كه از آيينه هاي كناري وسيله نقليه خود به اندازه كافي استفاده نمي كنند. به گزارش سرویس اجتماعی،پایگاه خبری بالویز،به هنگام تغيير مسير، تنها به چرخاندن سرشان اكتفا مي كنند و از بالاي شانه هاي خود به پشت نگاه مي کنند.  علت اين است كه آنان آينه هاي خود را به طور […]

نقاط کور در آیینه های وسایل نقلیه و نحوه تنظيم صحيح آنها

مهاباد/بالویز/بسياري از رانندگان كه از آيينه هاي كناري وسيله نقليه خود به اندازه كافي استفاده نمي كنند.

به گزارش سرویس اجتماعی،پایگاه خبری بالویز،به هنگام تغيير مسير، تنها به چرخاندن سرشان اكتفا مي كنند و از بالاي شانه هاي خود به پشت نگاه مي کنند. 

علت اين است كه آنان آينه هاي خود را به طور مناسب تنظيم نمي كنند و به خاطر وجود نقطه كور به استفاده از آينه هاي كناري زياد رغبت نشان نمي دهند و در واقع اعتمادي به آن ها ندارند.

اما با تنظيم دقيق و مناسب آيينه ها، استفاده و تكيه و اعتماد به آن ها براي به دست آوردن موقعيت خودروهاي عقب، مي تواند به يك عادت خوب تبديل شود.

همچنين با تنظيم آيينه به طور دقيق، نگاه از بالاي شانه هاي خود براي تغيير دادن مسير، بيشتر به يك نگاه گذرا تبديل مي شود.

حال مي توان نحوه تنظيم صحيح آينه ها را به شرح ذيل بیان کرد:

اولين مرحله عبارت است از تنظيم آينه سقفي براي حالتي كه دقيقا ديد مستقيمي از پشت وجود داشته باشد.

موقعيت آيينه بايد به نحوي باشد كه بهترين پوشش ديد را نسبت به شيشه عقب به وجود آورد.

در هنگام تنظيم آيينه براي ديد عقب خودرو، نيازي به آن نيست كه به سمت چپ يا راست خم شويد.

سپس براي تنظيم آيينه كناري سمت چپ تا جايي به سمت چپ خم شويد كه سرتان با پنجره كنار راننده تماس پيدا كند.

پس از اين عمل، آيينه سمت چپ خود را به گونه اي تنظيم كنيد كه بتوانيد باريكه اي از چشم انداز سمت چپ خودروي خويش (و نه بيشتر) را ببينيد.

سر خود را به سمت راست و تا وسط خودرو، خم كنيد و آيينه سمت راست را به گونه اي تنظيم كنيد كه بتوانيد باريكه اي از سمت راست وسيله نقليه خود ببينيد.

در اين هنگام اگر شما كاملا صاف بر روي صندلي خود بنشينيد، نبايد سمت راست وسيله نقليه خود را در آيينه طرف شاگرد ببينيد.

مهاباد/پایگاه خبری بالویز/۹۹/۱۱/۱۷-۱۷:۵۰:۴۵/ج