بیش از ۱۰ هزار مورد بازرسی واحدهای اصناف مهاباد در سال ۹۹

مهاباد/بالویز/رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت مهاباد،گفت:در۹ ماهه سال جاری ۱۰هزارو۸۸۰مورد بازرسی از واحدهای صنفی این شهرستان انجام و برای متخلفین پرونده تشکیل شد. به گزارش سرویس اجتماعی،پایگاه خبری بالویز“محمد جهین” در گفتگو با پایگاه خبری بالویز اظهار داشت:از مجموع ۱۰۸۸۰ مورد بازرسی از واحد های صنفی این شهرستان برای  ۶۷۴ مورد پرونده تشکیل شد،که جریمه […]

بیش از 10 هزار مورد بازرسی واحدهای اصناف مهاباد در سال 99

مهاباد/بالویز/رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت مهاباد،گفت:در۹ ماهه سال جاری ۱۰هزارو۸۸۰مورد بازرسی از واحدهای صنفی این شهرستان انجام و برای متخلفین پرونده تشکیل شد.

به گزارش سرویس اجتماعی،پایگاه خبری بالویز“محمد جهین” در گفتگو با پایگاه خبری بالویز اظهار داشت:از مجموع ۱۰۸۸۰ مورد بازرسی از واحد های صنفی این شهرستان برای  ۶۷۴ مورد پرونده تشکیل شد،که جریمه ارزش ریالی پروندهای تشکیل شده  ۵/۵۴۴/۶۹۶/۴۷۷ ریال بوده است.

“محمد جهین” با اشاره به اینکه در طول سه فصل سال جاری ۲۲۵۸ مورد بازرسی از واحد های غیر صنفی بازرسی صورت گرفته است،افزود:برای ۱۰۸ مورد پرونده تشکیل شد و جریمه ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده  ۸/۶۷۶/۱۵۲/۵۴۰ ریال بود.

رئیس اداره صنعت ،معدن و تجارت مهاباد،عنوان کرد:جهت کنترل و نظارت بیشتر ۲هزارو ۷۹ مورد بازرسی از واحدهای آرد و نان انجام شد که در این راستا برای ۹۷ نانوایی متخلف پرونده تشکیل و ۲۱۶/۱۴۰/۳۵۰ ریال جریمه صادر گردید.

وی همچنین با اشاره به گشت و بازرسی مشترک ۸۶۱ مورد با ارگانهای زیر ربط تصریح کرد:از مجموع گشت های مشترک برای ۱۹۸ مورد پرونده تشکیل و ۷۶۰/۶۷۴/۰۰۰ ریال واحد های متخلف جریمه شدند.

“جهین”ادامه داد:۱۸۳مورد پرونده صدور رای مورد بررسی قرار گرفت که از مجموع این تعداد برای ۱۶۷ مورد محکوم و ۱۶ مورد نیز برائت شد،میزان جریمه درحق دولت ۸۸۵/۷۹۷/۲۴۷ ریال بوده است.

رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت مهاباد با اشاره به اینکه از مجموع ۵۳۰ مورد تماس مردمی با سامانه ۱۲۴ تمام موارد پیگیری بررسی شد و در این راستا ۱۱۴ مورد متخلف شناسایی و ۴۱۶ مورد غیر متخلف اعلام گردید.

مهاباد/پایگاه خبری بالویز/۹۹/۱۰/۲۷-۰۸:۰۴:۱۸/ش