مشترکان برق مهاباد به بیش از ۹۲ هزار مشترک رسید

مهاباد/بالویز/مدیر شرکت توزیع برق مهاباد،گفت:مجموع مشترکان برق در شهرستان مهاباد ۹۲ هزار و ۳۷۷ مشترک هستند. به گزارش سرویس اقتصادی،پایگاه

بیشتر بخوانید