فرصت ثبت نام در سامانه املاک و اسکان تا ۱۹ خرداد است

مهاباد/بالویز/پایان فرصت ثبت نام در سامانه املاک بر اساس کد ملی/ سرپرستان خانوار تا ۱۹ خرداد برای ثبت اطلاعات فرصت

بیشتر بخوانید