بیش از ۳ هزار هکتار از مزراع مهاباد زیر کشت جو اختصاص یافت

مهاباد/بالویز/معاون فنی جهاد کشاورزی مهاباد گفت:با توجه به کشت پاییزه در سطح اراضی کشاورزی این شهرستان،۳ هزار و ۷۰۰ هکتار از مزارع مهاباد به کشت جو اختصاص یافت. به گزارش سرویس اقتصادی،پایگاه خبری بالویز“رسول سعیدیان”اظهار داشت:محصول جو در سطح ۳ هزار و ۷۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان به صورت سنتی و مکانیزه کشت شده است. معاون فنی جهاد […]

بیش از 3 هزار هکتار از مزراع مهاباد زیر کشت جو اختصاص یافت

مهاباد/بالویز/معاون فنی جهاد کشاورزی مهاباد گفت:با توجه به کشت پاییزه در سطح اراضی کشاورزی این شهرستان،۳ هزار و ۷۰۰ هکتار از مزارع مهاباد به کشت جو اختصاص یافت.

به گزارش سرویس اقتصادی،پایگاه خبری بالویز“رسول سعیدیان”اظهار داشت:محصول جو در سطح ۳ هزار و ۷۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان به صورت سنتی و مکانیزه کشت شده است.

معاون فنی جهاد کشاورزی مهاباد افزود: ۳ هزار و ۷۰۰ هکتار از مزارع این شهرستان به کشت جو اختصاص یافت که از این مقدار ۳ هزار هکتار به صورت آبی و بقیه به صورت دیم کشت شده است.

“رسول سعیدیان”با اشاره به ارقام کشت شده جو ،عنوان کرد:کشاورزان این شهرستان در مزارع آبی از ارقام «بهمن»، «ماکویی»، «مهتاب» و «گوهران» و در مزارع دیم از ارقام «آبیدر»، «سهند» و ارقام بومی استفاده می‌کنند.   

وی اضافه کرد: کشت پاییزه جو هر سال از اوایل مهرماه شروع می‌شود که این کشت در مزارع دیم زودتر و در مزارع آبی پس از برداشت برخی محصولات از جمله ذرت و چغندرقند است.

مهاباد داراي بيش از ۸۰ هزار هكتار اراضي زراعي و باغي است.

مهاباد/پایگاه خبری بالویز/۹۹/۱۰/۰۴-:۸:۲۵/پ