دومین قلب در آذربایجان غربی اهداء شد

مهاباد/بالویز/دومین قلب اهدایی و هفتمین اهدای عضو در سال ۱۳۹۹ در استان آذربایجان غربی به نام کودک ۱۱ساله ارومیه رقم خورد. به گزارش سرویس اجتماعی،پایگاه خبری بالویز،اعضای اهدایی«نازنین شعبانی»کودک ۱۱ساله اهل ارومیه به ۴نفر جان دوباره بخشید. قلب،کلیه ها و کبد مرحومه نازنین شعبانی ۱۱ ساله اهل ارومیه که بدنبال تومور مغزی دچار مرگ مغزی […]

دومین قلب در آذربایجان غربی اهداء شد

مهاباد/بالویز/دومین قلب اهدایی و هفتمین اهدای عضو در سال ۱۳۹۹ در استان آذربایجان غربی به نام کودک ۱۱ساله ارومیه رقم خورد.

به گزارش سرویس اجتماعی،پایگاه خبری بالویز،اعضای اهدایی«نازنین شعبانی»کودک ۱۱ساله اهل ارومیه به ۴نفر جان دوباره بخشید.

قلب،کلیه ها و کبد مرحومه نازنین شعبانی ۱۱ ساله اهل ارومیه که بدنبال تومور مغزی دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده نجات بخش جان چند انسان دیگر شد.

کلیه ها در بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه به دو نفر پیوند زده شد و قلب به تهران و کبد به تبریز ارسال گردید .

گفتنی است این اهدای عضو ، هفتمین اهدای عضو و دومین اهدای قلب در آذربایجان غربی در سال ۱۳۹۹ می باشد .

به گزارش سایت خبری بالویز،انتقال اعضای یک فرد به فرد دیگر برای نجات زندگی یا بهبود کیفیت زندگی وی را اهدای عضو  می گویند.

اهدای عضو می تواند از افراد زنده (در مورد کلیه و یا اهدای قسمتی از کبد یا ریه بزرگسالان به فرزندانشان) یا از افراد مرگ مغزی و یا از افراد مرگ قلبی در شرایط خاص و با تجهیزات و تمهیدات ویژه انجام شود.

اعضای قابل اهدا : قلب،ریه ها،کبد،روده ها،لوزالمعده و کلیه ها می باشدعلاوه بر این اعضا، برخی از بافتهای بدن نیز قابل پیوند می باشند.

هر فرد مرگ مغزی میتواند با اهدای ارگانهای حیاتی خود جان ۱تا۸ نفر را از مرگ حتمی نجات داده و با اهدای بافت و نسوج خود ۱ تا ۵۳ نفر را از معلولیت رهایی بخشد.

مهاباد/پایگاه خبری بالویز/۹۹/۰۸/۱۰-۱۱:۰۷/ش