چهار واحد قصابی در شهر گردکشانه پیرانشهر پلمپ شدند

مهاباد-بالویز”سفیر-رئیس شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر ،گفت: چهار واحد قصابی متخلف در شهر گردکشانه پیرانشهر به دلیل کشتار غیر مجاز پلمپ شدند به گزارش سرویس سلامت ،پایگاه خبری تحلیلی بالویز ” «مجید کاسیان زاده » افزود : چهار واحد قصابی شهر گردکشانه در راستای جلوگیری از انتقال بیماریهای مشترک دام و انسان و کنترل بیماری […]

مهاباد-بالویز”سفیر-رئیس شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر ،گفت: چهار واحد قصابی متخلف در شهر گردکشانه پیرانشهر به دلیل کشتار غیر مجاز پلمپ شدند

به گزارش سرویس سلامت ،پایگاه خبری تحلیلی بالویز ” «مجید کاسیان زاده » افزود : چهار واحد قصابی شهر گردکشانه در راستای جلوگیری از انتقال بیماریهای مشترک دام و انسان و کنترل بیماری cchf (تب کریمه کنگو) پلمب شدند.

« مجید کاسیان زاده» اظهار داشت : چهار واحد قصابی شهر گردکشانه که اقدام به کشتار دام می کردند و در راستای جلوگیری از انتقال بیماریهای مشترک دام و انسان و کنترل بیماری cchf  با نظارت بازرسان مرکز بهداشت و همکاری شبکه دامپزشکی و دایره اماکن نیروی انتظامی پلمپ شدند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان پیرانشهر  با تاکید بر اینکه کشتار غیر مجاز علاوه بر آلودگی زیست محیطی باعث انتشار بیماری‌های مشترک بین انسان و دام می‌شود، ادامه داد : این بیماری‌ها شامل شاربن، تب خونریزی دهنده کریمه کنگو است

وی اضافه کرد: باید به کلیه متصدیان عرصه مواد پروتئینی هشدار داد تا دستورالعمل های بهداشتی دامپزشکی را در واحدهای صنفی خود رعایت کنند و همچنین شهروندان  هنگام خرید گوشت قرمز حتما به لیبل و مهر بهداشتی دامپزشکی توجه نمایند.

مهاباد-پایگاه خبری تحلیلی بالویز– ۹۹/۰۵/۱۶ – پ – ۱۱:۴۵