یک واحد غیر مجاز در داخل منطقه حفاظت شده عبدالرزاق شهرستان سقز تخریب شد

مهاباد-بالویز”سفیر–سرپرست اداره حفاظت محیط زیست سقز،گفت:یک واحد غیر مجاز در داخل منطقه حفاظت شده عبدالرزاق شهرستان سقز تخریب شد  به گزارش سرویس محیط زیست ،پایگاه خبری تحلیلی بالویز ” «فرهاد سیف پناهی» افزود: یک واحد تولیدی- صنعتی که در داخل منطقه حفاظت شده شهرستان سقز اقدام به ساخت وساز غیرمجاز کرده بود با اخذ دستور مقام […]

مهاباد-بالویز”سفیرسرپرست اداره حفاظت محیط زیست سقز،گفت:یک واحد غیر مجاز در داخل منطقه حفاظت شده عبدالرزاق شهرستان سقز تخریب شد 

به گزارش سرویس محیط زیست ،پایگاه خبری تحلیلی بالویز ” «فرهاد سیف پناهی» افزود: یک واحد تولیدی- صنعتی که در داخل منطقه حفاظت شده شهرستان سقز اقدام به ساخت وساز غیرمجاز کرده بود با اخذ دستور مقام قضایی تاسیسات آن پلمب و ساختمانش تخریب شد.

 سرپرست اداره محیط زیست سقز اظهار داشت : یک واحد تولیدی- صنعتی که در داخل منطقه  حفاظت شده که علی رغم اخطارهای قبلی و نداشتن هیچ گونه  مجوز مرتبط اقدام به ساخت و ساز کرده بود با حکم قضایی از ادامه کار آن جلوگیری به عمل آمد.

فرهاد سیف پناهی بیان کرد: با پیگیری های مستمر این اداره در مراجع قضایی، این فرد خاطی که اقدام به احداث ساختمان پرورش گوسفند، فنس کشی و تصرف اراضی ملی کرده بود محکوم شد و با اخذ دستور قضایی تاسیسات آن پلمب و ساختمان در حال احداث آن تخریب شد.

مهاباد-پایگاه خبری تحلیلی بالویز” – ۹۹/۰۵/۱۱ – ش – ۹:۵۰