پریدن مردی از برج تجارت جهانی در حملات ۱۱ سپتامبر

مهاباد-بالویز”سفیر – مردی که از یکی از طبقات برج تجارت جهانی در آمریکا به پایین پرید. این اتفاق در اثر حملات ۱۱ سپتامبر رخ داد. به گزارش سرویس عکس ،پایگاه خبری تحلیلی “بالویز ، جهان بهترین شاهد برای اتفاقات است. هر روزه میلیون‌ها عکس در کل جهان گرفته می‌شود و در معرض نمایش قرار می‌گیرند […]

مهاباد-بالویز”سفیر – مردی که از یکی از طبقات برج تجارت جهانی در آمریکا به پایین پرید. این اتفاق در اثر حملات ۱۱ سپتامبر رخ داد.

به گزارش سرویس عکس ،پایگاه خبری تحلیلی “بالویز ، جهان بهترین شاهد برای اتفاقات است. هر روزه میلیون‌ها عکس در کل جهان گرفته می‌شود و در معرض نمایش قرار می‌گیرند اما برخی از آن‌ها برای چند دقیقه‌ای قلب و دل انسان را تسخیر می‌کنند

مهاباد- پایگاه خبری تحلیلی بالویز – ۹۹/۰۴/۰۷ – ش – ۲۱:۱۵