مصوبه تصمیمات ستاد مبارزه با کرونای مهاباد در خصوص مجوز فعالیت اصناف

مهاباد- بالویز ( سفیر) بر اساس مصوبه و بر اساس تصمیمات ستاد مبارزه با کرونای مهاباد در خصوص نحوه فعالیت اصناف دارای مجوز مواردی زیر اتخاذ گردید  به گزارش سرویس اجتماعی ،پایگاه خبری تحلیلی ” بالویز ” اهم تصمیمات و مصوبه های ستاد که از روز پنج شنبه قابل اجر است به شرح زیرمی باشد […]

مهاباد- بالویز ( سفیر) بر اساس مصوبه و بر اساس تصمیمات ستاد مبارزه با کرونای مهاباد در خصوص نحوه فعالیت اصناف دارای مجوز مواردی زیر اتخاذ گردید 

به گزارش سرویس اجتماعی ،پایگاه خبری تحلیلی ” بالویز ” اهم تصمیمات و مصوبه های ستاد که از روز پنج شنبه قابل اجر است

به شرح زیرمی باشد

مصوبه :
نظارت ،آموزش همگانی ، سالم سازی محیط و بازرسی میدانی از نحوه رعایت فاصله گذاری اجتماعی هوشمند برای مشاغل دارای مجوز فعالیت اجرا می شود .

تشکیل ۱۲ اکیپ سیار متشکل از کارشناسان مربوطه که با خودروهای دستگاههای اجرایی شهرستان بصورت روزانه از تمام سطح شهر بازید بعمل خواهند آورد .

۸ اکیپ ماموریت آموزش ، سالم سازی محیط و نظارت بر اصنافی که مجوز فعالیت دارند رابرعهده خواهند داشت .( اصناف ، بهداشت و هلال احمر )

۲ اکیپ ماموریت برخورد قانونی با اصنافی که قوانین را رعایت ننموده اند را بر عهده خواهند داشت
( اصناف ، اماکن و بهداشت )

یک اکیپ اجرائیات شهرداری
نظارت بر رعایت محدودیت ها را برعهده خواهد داشت . ( شهرداری ، نیروی انتظامی )

یک اکیپ نظارت بر فرآورده های دامپزشکی را بر عهده خوههد داشت . ( دامپزشکی ، بهداشت

مصوبه :

اصنافی که تاکنون در سامانه ثبت نام ننموده اند لطفا در فرصت باقی مانده اقدام نمایند .

ثبت نام در سامانه لزوما به معنی صدور مجوز فعالیت نمی باشد و شروع فعالیت مستلزم رعایت موارد فاصله گذاری اجتماعی هوشمند می باشد .

همچنین درخواست نمود اصناف محترم دستورالعمل نحوه رعایت صنف خود را مطالعه و رعایت نمایند .

اعلام شروع فعالیت اصناف از طریق ستاد کرونای شهرستان اعلام می گردد .

ستاد پیشگیری و مقابله کرونا مهاباد

مهاباد – پایگاه خبری تحلیلی بالویز – ۹۹/۰۱/۲۸ – ( ۱:۰۰)