هدف از فاصله گذاری اجتماعی دراین بحران ” جداسازی انسان از انسان ” نیست

مهاباد – بالویز( سفیر) به گزارش ،پایگاه تحلیلی” بالویز ” آنچه می تواند در خنثی کردن ویروس کرونا دربین انسانها مورد توجه قرار گیرید رعایت حد فاصل بین آنهاست بر اساس اظهارات کارشناسان ، سرعت انتقال ویروس با استفاده از قطرات دهان از انسان به انسان است در شرایطی که طرفین حد فاصله خود را […]

مهاباد – بالویز( سفیر) به گزارش ،پایگاه تحلیلی” بالویز ” آنچه می تواند در خنثی کردن ویروس کرونا دربین انسانها مورد توجه قرار گیرید رعایت حد فاصل بین آنهاست

بر اساس اظهارات کارشناسان ، سرعت انتقال ویروس با استفاده از قطرات دهان از انسان به انسان است در شرایطی که طرفین حد فاصله خود را رعایت نکرده باشند

شرایط فاصله گذاری می تواند ، روند جامعه و کسب کار را به روند گذشته برگرداند ، باید در نظر داشته باشیم در هر شرایطی تا بهبود وضعیت ، تمام جوانب بهداشت فردی و محیطی را در هر مکان و نقطه ای رعایت کنیم زیرا وجود ویروس که با شرایط زنده ماندن که دارد می توان مخل روند زندگی باشد

فاصله گذاری اجتماعی  نشان از جداسازی انسان از انسان نیست ، بلکه مهمترین راه پیشگیری از این بیماری است و یکی از نکات کلید ایمنی ذر برابر کرونا ویروس است و این مراقبت تنها با خود مراقبتی مهیا می شود

از زمان شیوع این ویروس در جهان ، اولین هشداری که سازمان های بهداشتی ارائه کردند ، ایجاد فاصله بین انسان ها بود ، و هدف آنها ایمن سازی و پیشگیری از انتقال این بیماری و جلوگیری از تماس فیزیکی بین افراد در بین جوامع بود

شاید سخت باشد ولی افرادی که دارای نشانه های این بیماری هستند ،بهترین راه حل جدا سازی خود از اطرافیان و افراد ، در یک تعریف مختصر ” خود قرنطینه کردن” و دوری از اجتماع است

عدم حضور در مکان های شلوغ ، قطع تماس فیزیکی خود با جهان پیرامون ( محیط) ایجاد فاصله تعریف شده در بیرون علی الخصوص ،نانوایی ها ، سوپر مارکت ها ، …و آگاه سازی در بین مردم است

اگرچه افراد و انسان به دلیل اینکه دارای ذات اجتماعی بودن است و زندگی بدون اجتماع معنی پیدا نمی کند اما در شرایط بحرانی ، برای اینکه اجتماع و افراد در ایمن سازی کامل باشند ، نیاز است خود را با شرایط وفق دهد ، زیرا نگاه تک بعدی هیچ کمکی به رفع مشکل و بحران نمی کند بلکه بحران را به چالش می اندازد

مهاباد – پایگاه خبری تحلیلی بالویز – ۹۹/۰۱/۲۳ – ( ۰۹:۳۸)