فروشنده‌ پوشاک اهل روسیه که در قرنطینه خانگی از بالکن خانه به فروش مشغول است!

مهاباد – سرویس عکس پایگاه خبری تحلیلی ” بالویز”  تصویری از فروشنده‌ پوشاک اهل روسیه که در قرنطینه خانگی از بالکن خانه به فروش مشغول است! مهاباد- پایگاه خبری تحلیلی بالویز-۹۹/۰۱/۱۵

مهاباد – سرویس عکس پایگاه خبری تحلیلی ” بالویز”  تصویری از فروشنده‌ پوشاک اهل روسیه که در قرنطینه خانگی از بالکن خانه به فروش مشغول است!

مهاباد- پایگاه خبری تحلیلی بالویز-۹۹/۰۱/۱۵