فروشنده‌ پوشاک اهل روسیه که در قرنطینه خانگی از بالکن خانه به فروش مشغول است!

مهاباد – سرویس عکس پایگاه خبری تحلیلی ” بالویز”  تصویری از فروشنده‌ پوشاک اهل روسیه که در قرنطینه خانگی از بالکن خانه به فروش مشغول است! مهاباد- پایگاه خبری تحلیلی بالویز-۹۹/۰۱/۱۵ درباره تازه ترین نوشته ها رحیم بایزیدیمدیر مسئول در بالویزروزنامه نگار تازه ترین نوشته های رحیم بایزیدی (دیدن همه) کشف چای قاچاق در مهاباد […]

مهاباد – سرویس عکس پایگاه خبری تحلیلی ” بالویز”  تصویری از فروشنده‌ پوشاک اهل روسیه که در قرنطینه خانگی از بالکن خانه به فروش مشغول است!

مهاباد- پایگاه خبری تحلیلی بالویز-۹۹/۰۱/۱۵

رحیم بایزیدی
تازه ترین نوشته های رحیم بایزیدی (دیدن همه)