فیلم/ تعطیلی مجتمع تاناکورای مهاباد در جهت پیشگیری از کرونا ویروس

مهاباد – بالویز ( سفیر) در جهت پیشگیری شیوع کرونا ویروس مغازه داران مجتمع تاناکورای مهاباد به صورت خود جوش ، اقدام به تعطیلی مغازه های خود کردند مشاهده فیلم در آپارات [aparat id=’kHFOJ’]

مهاباد – بالویز ( سفیر) در جهت پیشگیری شیوع کرونا ویروس مغازه داران مجتمع تاناکورای مهاباد به صورت خود جوش ، اقدام به تعطیلی مغازه های خود کردند

مشاهده فیلم در آپارات

[aparat id=’kHFOJ’]