بیش از ۹۵ درصد اصناف ارومیه،محدودیت های کرونایی را رعایت کرده اند

مهاباد/بالویز/فرماندارارومیه گفت:اصناف ارومیه همکاری خوبی در اجرای طرح محدودیت‌های کرونایی دارند بیش از ۹۵ درصد محدودیت های را رعایت کرده

بیشتر بخوانید