رئیس اداره امور فنی و زیربنایی جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد

تجهیز بیش از ۵۰۰ هکتار از زمین های کشاورزی مهاباد به روش های نوین آبیاری

استفاده از روشهای نوین آبیاری و کشاورزی علاوه برافزایش تولید، صرفه‌جویی و حفظ منابع آبی را به همراه دارد.

مهاباد/بالویز/رئیس اداره امور فنی و زیربنایی جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد از تجهیز ۵۸۵ هکتار از زمینهای کشاورزی مهاباد به روشهای نوین آبیاری خبر داد.

به گزارش سرویس اقتصادی،سایت خبری بالویز،با بهره برداری از ایستگاه پمپاژ قم قلعه، ۵۸۵ هکتاراز زمینهای کشاورزی مهاباد تا یک ماه آینده به روشهای نوین آبیاری مجهز می شود.

رئیس اداره امور فنی و زیربنایی جهاد کشاورزی شهرستان مهاباد ،با اعلام این خبر اظهار داشت: از مجموع ۲۵ هزار هکتارآبیاری تحت فشار،تاکنون هشت هزار و ۵۰۰ هکتار از طریق پروژه های خرده مالکی اجرا شده و در حوزه آبیاری تجمیعی هم که از سال ۹۵ آغاز شده در حوزه توت آغاج و دریاس ۳۴۱ هکتار به بهره برداری رسیده است.

“حسین گلابی” افزود: طرح ایستگاه پمپاژ قم قلعه یکی از طرحهای مهم و کلیدی با مساحت ۵۸۵ هکتار است که در مراحل پایانی خود قرار دارد و امیداوریم درهفته دولت به بهره برداری برسید.

وی اضافه کرد: استفاده از روشهای نوین آبیاری و کشاورزی علاوه برافزایش تولید، صرفه‌جویی و حفظ منابع آبی را به همراه دارد.

در چرخه صرفه‌ جویی آب و بهروری تولید، علاوه بر روشهای نوین آبیاری، توسعه کشت گلخانه‌ای هم نقش بسزایی دارد.

“پارسازاده” مدیر فنی گلخانه گفت: با توجه به مشکل کمبود آب و عملکرد تولید در سطح گلخانه ها ما به این سمت آمدیم و مرحله سوم گلخانه را احداث کردیم عملکرد تولید خیار در گلخانه به نسبت کشت بیرون چند برابر بیشتر و این میزان در صرفه جویی آب هم بسیار تأثیر گذار است همچنین برای احداث گلخانه ها می توانیم از زمینهای بایر هم استفاده کنیم.

مهاباد/بالویز/۱۴۰۱/۰۵/۰۷-۰۷:۳۵:۱۰/خبر۳۳۸۷/کدخبر۱۶۳۳۵/ج