تک عکس

جاری شدن سیل در بعضی از مناطق روستایی مهاباد

جاری شدن سیل در روستای کهریزه شیخان

مهاباد/بالویز/ سرویس عکس/ بارش های اخیر در شهرستان مهاباد،موجب جاری شدن سیل و خسارات  در بعضی از مناطق روستایی این شهرستان شد.

این بارش ها موجب خسارت را به بخش کشاورزی علی الخصوص مزارع گندم و باغات گردید.

(تصویر :جاری شدن سیل در روستای کهریزه شیخان )

مهاباد/بالویز/۱۴۰۱/۰۲/۰۹ – ۱۰:۰۵:۰۰/ خبر ۳۲۹۸/ کدخبر ۱۵۹۵۷/ س