معاونت استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد:

شهرداری جلوی ساخت و سازهای غیر مجاز حاشیه شهر مهاباد را بگیرد

یکی از معضلات شهرستان مهاباد،وجود ساخت و سازهای غیر مجاز در سکونت گاهای حاشیه شهرستان است.

مهاباد/بالویز/معاونت استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد،گفت:شهرداری باید جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در حاشیه شهر مهاباد را در دستور کار خود قراردهد.

به گزارش سرویس اجتماعی،پایگاه خبری بالویز”عارف خدرلو” با اعلام این خبر افزود:یکی از معضلات شهرستان مهاباد،وجود ساخت و سازهای غیر مجاز در سکونت گاهای حاشیه شهرستان است.

فرماندار ویژه مهاباد،اظهار داشت:وجودساخت و ساز در زمین های قولنامه ای بدون رعایت ضوابط مهندسی موجب مشکلات عدیده ای برای شهرداری در پی خواهد داشت که شهرداری برای جلوگیری ورود پیدا کند.

“عارف خدرلو” ادامه داد:نگاه در آمد زایی ماده صد برای شهرداری نباید به عنوان یک درآمد پایدار برای شهرداری تلقی شود،بلکه باید این نوع در آمد زایی در شهرداری حذف شود.

معاونت استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مهاباد،تصریح کرد:هر نوع تحمیل نیرو به شهرداری غیر قانونی است و شهرداری برای جذب نیرو باید بر اساس شرایط و ضوابط استخدامی و به صورت قانونی اقدام نماید.

وی با اشاره به اینکه شرایط تحریم و کرونا موجب کاهش درآمد شهرداری شده است،گفت:شهرستان مهاباد دارای پتانسل های مهم سرمایه گذاری در بخش گردشگری است که برای وجود سرمایه گذار و ایجاد اقتصادر پایدار اقدامی صورت گیرد.

مهاباد/بالویز/۱۴۰۰/۰۹/۱۸- ۰۷:۵۵:۴۹/ خبر ۳۰۴۷/ کد خبر ۱۴۷۳۰/ پ