اطلاعیه اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان مهاباد

مهاباد- به گزارش پایگاه خبری ” تحلیلی بالویز” اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان مهاباد ،با توجه به بارش های اخیر در سطح این شهرستان و ضعیت راههای حوزه استحفاظی اطلاعیه ای را منتشر نمود ،متن اطلاعیه به شرح زیر است محور مهاباد – میاندوآب و مهاباد – ارومیه بارش در محورهای […]

مهاباد- به گزارش پایگاه خبری ” تحلیلی بالویز” اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان مهاباد ،با توجه به بارش های اخیر در سطح این شهرستان و ضعیت راههای حوزه استحفاظی اطلاعیه ای را منتشر نمود ،متن اطلاعیه به شرح زیر است

محور مهاباد – میاندوآب و مهاباد – ارومیه بارش در محورهای مذکور به صورت باران و برف آبه بوده که تردد به صورت روان می باشد

محور مهاباد- بوکان ( برهان ) بارش به صورت برف می باشد و تردد با زنجیر چرخ میسر است و به دلیل مه بودن جاده و دید افقی به ۱۵۰ متر رانندگان جهت جلوگیری از هر نوع حوادث می بایست فاصله طولی را با خودروهارعایت کنند

محور مهاباد – سردشت ( گردنه جواله رشان و زمزیران ) بعلت بارش برف و مه گرفتگی ،دید افقی ۱۵۰ متر تردد با زنجیر چرخ میسر و رانندگان با رعایت اصول رانندگی در جهت هر نوع حوادث ناگوار با فاصله طولی حرکت کنند

محور مهاباد- پسوه ( سری میدان ) بعلت بارش برف و دید افقی ۱۰۰ متررانندگان با بستن زنجیر چرخ و فاصله طولی رعایت گردد

اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان مهاباد از رانندگان درخواست کرد ازسفرهای غیر ضروری اجنتناب و در صورت مسافرت از ایمنی خودرو ، وسایل گرمایشی را به همراه داشته باشند

مهاباد- پایگاه خبری بالویز-۹۸/۰۹/۱۶