آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی،۱۵ تیر ماه

مهاباد/بالویز/رئیس امور حسابرسی اداره امور مالیاتی مهاباد،گفت:صاحبان مشاغل تا ۱۵ تیر ماه سال جاری فرصت دارند اظهار نامه مالیاتی را ارائه کنند. به گزارش سرویس اقتصادی،پایگاه خبری بالویز“محمود نژاد “اظهار داشت:با توجه به شرایط کرونایی ، ۱۵ تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی و برخورداری از معافیت است. رئیس امور اداره مالیاتی مهاباد،افزود: صاحبان مشاغل […]

آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی،15 تیر ماه

مهاباد/بالویز/رئیس امور حسابرسی اداره امور مالیاتی مهاباد،گفت:صاحبان مشاغل تا ۱۵ تیر ماه سال جاری فرصت دارند اظهار نامه مالیاتی را ارائه کنند.

به گزارش سرویس اقتصادی،پایگاه خبری بالویز“محمود نژاد “اظهار داشت:با توجه به شرایط کرونایی ، ۱۵ تیرماه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی و برخورداری از معافیت است.

رئیس امور اداره مالیاتی مهاباد،افزود: صاحبان مشاغل تا ۱۵ تیرماه فرصت دارند ضمن مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.intamedia.ir نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی و یا ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اقدام کنند و از تسهیلات و معافیت های قانونی بهره مند شوند.

“محمود نژادا”تصریح کرد:باتوجه به ضرورت رعایت پروتکل های ستاد ملی مبارزه با کرونا و تکریم مودیان، مشاغل می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از جزئیات این دستورالعمل ها با مرکز ارتباطات مردمی ۱۵۲۶ تماس بگیرند.

مهاباد/بالویز/۱۴۰۰/۰۴/۰۳ -۱۰:۱۸:۵۴ / خبر ۲۷۰۱ / کد خبر ۱۲۷۰۳ / پ