نظارت های بهداشتی حمل و نقل عمومی مهاباد تشدید می شود

مهاباد/بالویز/رئیس سازمان حمل و نقل عمومی شهر مهاباد،گفت:جهت رعایت حال شهروندان و همچنین حفظ سلامتی و رعایت پروتکل های بهداشتی،نظارت‌های بهداشتی حمل و نقل عمومی مهاباد شدیدتر می شود. به گزارش سرویس اجتماعی،پایگاه خبری بالویز“شیرکو نورانی” با اعلام این خبر افزود:بازرسین سازمان به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی و سوار نمودن مسافر برابر ظرفیت تعیین شده،نظارت […]

نظارت های بهداشتی حمل و نقل عمومی مهاباد تشدید می شود

مهاباد/بالویز/رئیس سازمان حمل و نقل عمومی شهر مهاباد،گفت:جهت رعایت حال شهروندان و همچنین حفظ سلامتی و رعایت پروتکل های بهداشتی،نظارت‌های بهداشتی حمل و نقل عمومی مهاباد شدیدتر می شود.

به گزارش سرویس اجتماعی،پایگاه خبری بالویز“شیرکو نورانی” با اعلام این خبر افزود:بازرسین سازمان به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی و سوار نمودن مسافر برابر ظرفیت تعیین شده،نظارت های خود را در انجام وظیفه و حفظ سلامتی شهروندان به طور مستمر انجام می دهند.

رئیس سازمان حمل و نقل عمومی شهر مهاباد با اشاره به اینکه به منظور جلوگیری از خیزش پیک چهارم کرونا در شهر مهاباد و کاهش شیب مبتلایان نظارت‌های سازمان تشدید شده است،عنوان کرد:رانندگانی که موارد اعلام شده و پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند، برابر مقررات مشمول اعمال قانوت خواهند شد.

رعایت پروتکل های بهداشتی،استفاده از ماسک،ضدعفونی کردن دست ،و عدم حضور در اماکن عمومی می تواند در کاهش انتقال بیماری کرونا ویروس موثر باشد.

مهاباد/پایگاه خبری بالویز/۹۹/۱۲/۰۴-۰۸:۰۸:۲۱/ کد خبر ۲۳۶۹/ د