عکس/خرابه های بر جا مانده،آتش سوزی بازارچه کالاهای خارجی” اصغری” در مهاباد

مهاباد/بالویز/ آتش سوزی در بازارچه کالاهای خارجی “اصغری “مهاباد در شب جمعه  موجب خسارات ۳۰ درصدی به این واحدها شد. به گزارش سرویس عکس،پایگاه خبری بالویز،بازارچه اصغری شب جمعه ساعت سی دقیقه بامداد دچار حادثه آتش سوزی شد ، این بازارچه با عنوان کالاهای خارجی اصغری مهاباد معروف است و دارای دو راسته قدیم و […]

عکس/خرابه های بر جا مانده،آتش سوزی بازارچه کالاهای خارجی” اصغری” در مهاباد

مهاباد/بالویز/ آتش سوزی در بازارچه کالاهای خارجی “اصغری “مهاباد در شب جمعه  موجب خسارات ۳۰ درصدی به این واحدها شد.

به گزارش سرویس عکس،پایگاه خبری بالویز،بازارچه اصغری شب جمعه ساعت سی دقیقه بامداد دچار حادثه آتش سوزی شد ، این بازارچه با عنوان کالاهای خارجی اصغری مهاباد معروف است و دارای دو راسته قدیم و جدید با بیش از ۵۰۰ مغازه است.

مهاباد/پایگاه خبری بالویز/۹۹/۱۱/۲۵-۲۳:۴۵:۱۲/ش