تبلیغات در فضای مجازی و تخلفات انتخاباتی در مهاباد رصد می شود

مهاباد/بالویز/ رئیس بازرسی انتخابات مهاباد،گفت:رصد فعالیت های و جریانات خبری مرتبط به انتخابات در فضای مجازی و سطح شهرستان رصد

بیشتر بخوانید