سال جدید شمسی با عبور یک سیارک از نزدیکی زمین آغاز می شود

مهاباد/بالویز/ناسا اعلام کرده است،یک سیارک بزرگ در روز اول فروردین ماه سال ۱۴۰۰ با فاصله ۲ میلیون کیلومتری از کنار

بیشتر بخوانید