فیلم/ تکنولوژی،رونمایی از ماشین پرنده

مهاباد/بالویز/ مخترعین تکنولوژی برای آینده حمل و نقل از ماشین پرنده ، در حال آزمایش و تست بر فراز آسمان مشاهده می شود،رو نمایی کردند. مهاباد/بالویز/۹۹/۰۸/۱۸-۱۵:۴۵/ی درباره تازه ترین نوشته ها رحیم بایزیدیمدیر مسئول در بالویزروزنامه نگار تازه ترین نوشته های رحیم بایزیدی (دیدن همه) خسارت ۱۶۰۰میلیارد تومانی به بخش کشاورزی آذربایجان غربی – مهر […]

فیلم/ تکنولوژی،رونمایی از ماشین پرنده

مهاباد/بالویز/ مخترعین تکنولوژی برای آینده حمل و نقل از ماشین پرنده ، در حال آزمایش و تست بر فراز آسمان مشاهده می شود،رو نمایی کردند.

مهاباد/بالویز/۹۹/۰۸/۱۸-۱۵:۴۵/ی