پاییز طاق بستان کرمانشاه

مهاباد/بالویز/سرویس عکس/با فرارسیدن فصل پاییز ،طاق بستان کرمانشاه رنگ و جلوه خاصی دارد. [foogallery id=”8616″]

مهاباد/بالویز/سرویس عکس/با فرارسیدن فصل پاییز ،طاق بستان کرمانشاه رنگ و جلوه خاصی دارد.

[foogallery id=”8616″]