عکس/مهر مادری دربین حیوانات

عشق پدر و مادر به فرزندان هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و این موضوع در حیات وحش هم دیده می‌شود           درباره تازه ترین نوشته ها رحیم بایزیدیمدیر مسئول در بالویزروزنامه نگار تازه ترین نوشته های رحیم بایزیدی (دیدن همه) کاهش ۵۰ تنی صید ماهی در سد مهاباد – آذر ۱۵, […]

عشق پدر و مادر به فرزندان هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و این موضوع در حیات وحش هم دیده می‌شود

 

 

 

 

 

رحیم بایزیدی
تازه ترین نوشته های رحیم بایزیدی (دیدن همه)