۲۸ نشریه محلی در استان کردستان لغو امتیاز شدند

مهاباد-بالویز،سفیر-رئیس انجمن صنفی نشریات محلی کردستان گفت:۲۸ نشریه محلی در استان کردستان به دلیل عدم انتشار لغو امتیاز شدند. به گزارش سرویس اجتماعی ،پایگاه خبری تحلیلی بالویز «فرید سماواتی» لغو امتیاز ۲۸ نشریه محلی در این استان توسط معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته است. «فرید سماواتی»افزود:معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد […]

مهاباد-بالویز،سفیر-رئیس انجمن صنفی نشریات محلی کردستان گفت:۲۸ نشریه محلی در استان کردستان به دلیل عدم انتشار لغو امتیاز شدند.

به گزارش سرویس اجتماعی ،پایگاه خبری تحلیلی بالویز «فرید سماواتی» لغو امتیاز ۲۸ نشریه محلی در این استان توسط معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت گرفته است.

«فرید سماواتی»افزود:معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار ۲۸ نشریه محلی در استان کردستان را لغو کرد.

وی ادامه داد: بر اساس تصمیم اعلام شده یک روزنامه، پنج هفته نامه، سه دو هفته‌نامه، ۱۰ ماهنامه، یک دو ماهنامه و ۸ فصلنامه محلی در استان کردستان با لغو امتیاز انتشار مواجه شده‌اند.

رئیس انجمن صنفی نشریات محلی استان کردستان بیان کرد: بر اساس اعلام معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دو فصلنامه تخصصی متعلق به دانشگاه کردستان و یک فصلنامه تخصصی متعلق به دانشگاه علوم پزشکی کردستان از جمله نشریات لغو امتیاز شده به شمار می‌روند.

وی عنوان کرد: دو هفته نامه اندازیار، هفته نامه بیانی، ماهنامه بیر و هرز، ماهنامه توسعه و آینده پژوهی، هفته‌نامه تیروژ، هفته نامه چارکار، ماهنامه چیا، ماهنامه راژیس، ماهنامه راهساز ایران، دو هفته نامه ریباز، هفته نامه ژوانگه، ماهنامه ژیانه وه، روزنامه سامان امروز، هفته نامه سنه دژ، ماهنامه سوما، دوماهنامه آفتاب کردستان، فصلنامه شوخ و شنگ، ماهنامه شهر خدا، ماهنامه گوتار نامه، ماهنامه گه ل کورد، ماهنامه مهر دلبران، دوماهنامه ندای مهارت، فصلنامه نسار و فصلنامه هه تاو از دیگر نشریات لغو امتیاز شده هستند.

گفته می‌شود که دلیل اصلی لغو امتیاز ۲۸ نشریه محلی کردستان عدم رعایت زمان انتشار از سوی این نشریات بوده است.

مهاباد-پایگاه خبری تحلیلی بالویز-منبع مهر -۹۹/۰۶/۲۱-۱۶:۵۵/پ