اضافه کاری پرسنل خدمات شهرداری پرداخت شد

مهاباد-بالویز”سفیر-کامـــران فاتــح شـــهردار مهــاباد،گفت:اضــافه کــاری ۴ ماه اول سال ۱۳۹۷ پرســنل خدمات شهــری شهـــرداری پرداخــت شد به گزارش سرویس اجتماعی ، پایگاه خبری تحلیلی بالویز، «فاتح » افزود: در ادامــەی پرداخت معوقات پرســنل، چـــهارشنبه ۲۲ مــرداد ماه ۹۹ اضــافه کــاری ۴ ماهـــه اول سال ۱۳۹۷ هـــمکاران خدمات شهــری، به حــسابشان واریــز شد شهردار مهاباد، خاطر […]

مهاباد-بالویز”سفیر-کامـــران فاتــح شـــهردار مهــاباد،گفت:اضــافه کــاری ۴ ماه اول سال ۱۳۹۷ پرســنل خدمات شهــری شهـــرداری پرداخــت شد

به گزارش سرویس اجتماعی ، پایگاه خبری تحلیلی بالویز، «فاتح » افزود: در ادامــەی پرداخت معوقات پرســنل، چـــهارشنبه ۲۲ مــرداد ماه ۹۹ اضــافه کــاری ۴ ماهـــه اول سال ۱۳۹۷ هـــمکاران خدمات شهــری، به حــسابشان واریــز شد

شهردار مهاباد، خاطر نشــان کرد: این رونــد را با جدیت جـزو اولـــویت برنامه های شــهرداری در سال ۹۹ قرار خواهـــیم داد و معــوقات کلیه همکـــاران  برابر برنامه پرداخـــت خواهــد شـــد.

مهاباد-پایگاه خبری تحلیلی بالویز – ۹۹/۰۵/۲۴ – ج- ۲۰:۱۵