با توجه به افزایش دمای هوا منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهاباد اطلاعیه منتشر نمود

مهاباد-بالویز”سفیر-رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان مهاباد،گفت:با توجه به افزایش دمای هوا و خشک شدن علف در مراتع و مکان های جنگلی جهت یاد آوری نیاز است موارد ایمنی رعایت شود به گزارش سرویس محیط زیست ، پایگاه خبری تحلیلی بالویز” مجید پاتو ، اظهار داشت : در پی افزایش دما در طول […]

مهاباد-بالویز”سفیر-رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستان مهاباد،گفت:با توجه به افزایش دمای هوا و خشک شدن علف در مراتع و مکان های جنگلی جهت یاد آوری نیاز است موارد ایمنی رعایت شود

به گزارش سرویس محیط زیست ، پایگاه خبری تحلیلی بالویز” مجید پاتو ، اظهار داشت : در پی افزایش دما در طول دو هفته پیشرو برابر اعلام اداره هواشناسی و با توجه به خشکی بی سابقه و وجود تنه، شاخه، برگ‌های خشک و مراتع دارای پوشش گیاهی زیاد و شدیدا قابل‌ اشتعال جهت آتشگیر در تمامی عرص‌های جنگلی و مرتعی شهرستان می‌باشد زمینه اشتعال وجود دارد

“مجید پاتو ” افزود: لذا از کلیه همشهریان تقاضا می شود از افروختن هرگونه آتش در این عرصه‌ها توسط‌ گردشگران، روستاییان، کوهنوردان، چوپانان و کشاورزان پیرامونِ جنگل و مراتع شهرستان خودداری نمایند.

وی همچنین در خصوص رعایت و همچنین یادآوری و موارد ایمنی نکاتی زیر را متذکر گردید:

-از آتش زدن پسماند محصولات کشاورزی خصوصاً کاە و کلش در مزارع و برگ و شاخەهای شکستە در باغها  خودداری کنید

-بعد از گردش و تفریح در صورتی کە آتش روشن کردەاید , در پایان از خاموش بودن آن اطمینان حاصل نمایید.

-از پرت کردن تە ماندە سیگار در کنار مزارع و مراتع خودداری کنید.

– کودکان خود را آموزش دهیم تا از همان سنین کودکی حفظ طبیعت برایشان ارزشمند باشد.

– اگر در مزارع باغها و مراتع قطعات شیشە و یا آئینە را مشاهدە نمودید سریعاً نسبت بە جمع آوری آن اقدام کنید .

شمارە تلفن رایگان ۱۵۰۴ آمادە پاسخگویی ۲۴ ساعتە در مورد گزارش و قوع آتش سوزی می‌باشد.

مهاباد- پایگاه خبری تحلیلی بالویز” – ۹۹/۰۵/۰۱ – چ – ۸:۱۰