اورژانس اجتماعی چیست؟

مهاباد-بالویز”سفیر–اورژانس اجتماعی یکی از برنامه‌های مداخله­ ای با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به شمار می رود و وابسته به سازمان بهزیستی است. اورژانس اجتماعی در سراسر کشور و درمراکز شهرستان­ها وجود دارد و دارای ماشین گشت در مکان‌های عمومی است به گزارش سرویس اجتماعی ،پایگاه خبری تحلیلی بالویز” اورژانس اجتماعی وظیفه ­اش مداخله در بحران […]

مهاباد-بالویز”سفیراورژانس اجتماعی یکی از برنامه‌های مداخله­ ای با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به شمار می رود و وابسته به سازمان بهزیستی است. اورژانس اجتماعی در سراسر کشور و درمراکز شهرستان­ها وجود دارد و دارای ماشین گشت در مکان‌های عمومی است

به گزارش سرویس اجتماعی ،پایگاه خبری تحلیلی بالویز” اورژانس اجتماعی وظیفه ­اش مداخله در بحران هاست. نظیر کودک آزاری؛ همسر آزاری؛ خشونت و…اورژانس اجتماعی متشکل از گروهی روان شناس و مشاور و مدکار است. اگر درمواقع بحران تماس بگیرید هم مشاوره­ی تلفنی می ­دهند و هم درصورت لزوم با تیم مشاوره و روان شناسی و مددکاری در محل حاضر می ­شوند و مداخله در بحران می کنند

راهکاری جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی

اورژانس اجتماعی درسال ۷۸ با هدف به حداقل رساندن و کاهش میزان آسیب‌های اجتماعی وارده به افراد، در سازمان بهزیستی تشکیل شد.

حدود ۱۹ سال از تأسیس اورژانس اجتماعی در کشور می‌گذرد،

 به گفته مسئولان هنوز ۷۰ درصد مردم از خدماتی که اورژانس اجتماعی ارایه می‌دهد اطلاعی ندارند.

 اورژانس اجتماعی در سراسر کشور و درمراکز شهرستان ها وجود دارد و دارای ماشین گشت در مکان‌های عمومی است.

وظیفه آن مداخله در بحران هایی مانند کودک آزاری؛ همسر آزاری؛ خشونت و

 اورژانس اجتماعی قصد دارد تا مداخلات روانی ـ اجتمـاعی را قبـل از مداخلات قضایی و انتظامی را انجام دهد.

 تخصصی بودن، به موقع بودن و در دسترس بودن از ویژگی­ های مهم برنامه اورژانس اجتمـاعی است.

 اورژانس اجتماعی کمک می‌کند فرد وارد پیچ و خم قضا نشود.

 تمام خدمات اورژانس اجتماعی در کشور رایگان است.

شماره ۱۲۳ جهت تماس با کارشناسان سیار اورژانس اجتماعی در نظر گرفته شده است.

مهاباد-پایگاه خبری تحلیلی بالویز – ۹۹/۰۴/۲۹ – ی – ۱۶:۲۵