سمپاشی درختان سطح معابر و پارکهای شهرستان مهاباد به منظور آفت زدایی

مهاباد-بالویز”سفیر-شهرداری مهاباد در راستای آفت زدایی درختان سطح معابر و پارکهای شهرستان اقدام به سمپاشی درختان سطح شهرمی کند به گزارش سرویس اجتماعی ، پایگاه خبری تحلیلی بالویز“ شهرداری مهاباد اطلاعیه ای به شرح زیر اعلام کرد به اطلاع کلــیه شهروندان محترم می رساند : شـــهرداری مــهاباد به منظــور مبــارزه با آفات و بیماریهــای درخــتان […]

مهاباد-بالویز”سفیر-شهرداری مهاباد در راستای آفت زدایی درختان سطح معابر و پارکهای شهرستان اقدام به سمپاشی درختان سطح شهرمی کند

به گزارش سرویس اجتماعی ، پایگاه خبری تحلیلی بالویز شهرداری مهاباد اطلاعیه ای به شرح زیر اعلام کرد

به اطلاع کلــیه شهروندان محترم می رساند : شـــهرداری مــهاباد به منظــور مبــارزه با آفات و بیماریهــای درخــتان سطح شهر؛ از مورخـــه ۱۵ تیـــرماه ١٣٩٩ تا پــایان انجام کـــار، هر شــب از ساعــت ۲۳ نسبـــت به سمـــپاشی درختان مـــعابر و پارکــها اقدام نـــماید.

لذا از کلیـــه شهروندان محـــترم درخواست می شــود به منـــظور سهـــولت در انجام امـــور، نهایت همکـــاری را با همکـــاران در مســیرهایی که مشــغول سمپاشی هستــند؛ داشــته باشــند و نسبت به مســـدود کردن درب و پــنجره های خود اقــدام لازم را معــمول فرماینــد. لازم به ذکر است آغاز سمپاشــی از منطقه فرهنــگیان خـــواهد بود.

اداره ارتــباطات شهـرداری و شــورای اسلامـی شــهر مهـاباد

مهاباد – پایگاه خبری تحلیلی بالویز – ۹۹/۰۴/۱۶ –د –  ۲۲:۳۰