تعظیم تکنولوژی ، اینترنت و آموزش مجازی در مقابل معلم دلسوز که خالصانه در حال تدریس است

مهاباد – بالویز ” سفیر” به گزارش سرویس وبگردی عکس “بالویز ” تعظیم تکنولوژی ، اینترنت و آموزش مجازی در مقابل معلم دلسوز که خالصانه در حال تدریس است تعظیم تکنولوژی، اینترنت و آموزش مجازی در مقابل معلمی که خالصانه و بی ریا از یک روستا به روستای دیگر میرود تا تنها دانش آموز آن […]

مهاباد – بالویز ” سفیر” به گزارش سرویس وبگردی عکس “بالویز ” تعظیم تکنولوژی ، اینترنت و آموزش مجازی در مقابل معلم دلسوز که خالصانه در حال تدریس است

تعظیم تکنولوژی، اینترنت و آموزش مجازی در مقابل معلمی که خالصانه و بی ریا از یک روستا به روستای دیگر میرود تا تنها دانش آموز آن روستا در این روزهای قرنطینه از تحصیل باز نماند

آقای معلم حتی بدنه ماشین خود را نیز به عنوان وایت برد استفاده میکند تا دانش آموز مطالب را بهتر و زودتر یاد بگیرد

مهاباد – پایگاه خبری تحلیلی بالویز – ۹۹/۰۲/۲۳ – ۱۹:۴۲