از کودکان باید یاد بگیریم که همه چیز برایمان اهمیت دارد

مهاباد – بالویز ( سفیر) سرویس خبری عکس پایگاه تحلیلی ” بالویز ”  کودکان همه چیزی هایی که در اطراف خود دارند برای آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است وابستگی و از خود گذشتی کودکی که به اسباب بازی دارد موجب شده که عروسک وی نیز از بیماری کرونا ویروس در امان باشد پس […]

مهاباد – بالویز ( سفیر) سرویس خبری عکس پایگاه تحلیلی ” بالویز ” 

کودکان همه چیزی هایی که در اطراف خود دارند برای آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است

وابستگی و از خود گذشتی کودکی که به اسباب بازی دارد موجب شده که عروسک وی نیز از

بیماری کرونا ویروس در امان باشد پس آنچه برای خود خواسته است برای عروسکی که در آغوش

دارد خواسته است ،دختری که نگذاشته عروسک دوست داشتنی خود را از دست بدهد و هرچه هست

در عکس گویا است

مهاباد- پایگاه خبری تحلیلی بالویز – ۹۹/۰۱/۱۹ – (۱۴:۵۷)

رحیم بایزیدی
Latest posts by رحیم بایزیدی (see all)