آن كه دلها به عشق او زنده است، در دل عاشقان نمی میرد.

مهاباد – بالویز ( سفیر) پدر کسی که در دلها زنده است ، و از جان می گذرد که سایه آرامش در خانواده همیشه پابرجا باشد به گزارش سرویس  اجتماعی ، پایگاه خبری تحلیلی ” بالویز ” آنچه امروز در این هیاهوی واگیر دار ، دور از چشم پنهان می ماند ، پدرانی هستند که […]

مهاباد – بالویز ( سفیر) پدر کسی که در دلها زنده است ، و از جان می گذرد که سایه آرامش در خانواده همیشه پابرجا باشد

به گزارش سرویس  اجتماعی ، پایگاه خبری تحلیلی ” بالویز ” آنچه امروز در این هیاهوی واگیر دار ، دور از چشم پنهان می ماند ، پدرانی هستند که در خط مبارزه با این بیماری دارند می جنگند و یا اینکه خود برروی تخت بیمارستان درحال مداوا هستند

پدر سرچشمه کانون گرم خانواده ، مردی که یک تنه قد علم می کند تا پرچم زندگی خود و خانواده را با سربلندی به اهتزار در آورد و با این شیوه گرمی بخش خود و خانواده باشد

چه بسا پدرانی هستند که در لابه لای ، این هیاهوی بیماری ، خانواده منتظرند که در سر سفره دمی باهم باشند ، اما بنا به نیاز آنها علمدارانی هستند که راستای سلامت جامعه تلاش می کنند

گویا زندگی فقط مختص به خود انسان نیست ،زندگی را باید بین خود و دیگران تقسیم کرد ،گاهی دیگران بر خود برتری دارند ،زیرا زندگی بین ماندن و نماندن است

پدر دکتر ،پدر آتش نشان ، پدر مسئول ، پدر خدمتگزار ، از اینکه دارید نقش پدری رابرای جامعه ایفاء می کنید خوشحالیم ، امیدوارم ما هم بتوانیم پدران خوبی برای خود ،خانواده و جامعه مان باشیم

روز پدر بهانه ایست برای آنانی  که روزشان را بیاد ندارند

مهاباد – پایگاه خبری تحلیلی بالویز ۹۸/۱۲/۱۸