تشکیل و راه اندازی کمپین ،مهابادی ها درخانه بمانیم

مهاباد.بالویز .سفیر. کمپین مهابادی ها در خانه هایمان بمانیم در فضای مجازی مهاباد جهت توصیه های بهداشتی وپیشگیری از ویروس کرونا تشکیل شد به گزارش سرویس خبری اجتماعی ،پایگاه تحلیلی خبری بالویز ،کمپین مهابادی ها در خانه هایمان بمانیم توسط تعدادی از مدیران شبکه بهداشت و درمان ،پزشکان،پیراپزشکان،معتمدین پزشکی شهر مهاباد راه اندازی شده است […]

مهاباد.بالویز .سفیر. کمپین مهابادی ها در خانه هایمان بمانیم در فضای مجازی مهاباد جهت توصیه های بهداشتی وپیشگیری از ویروس کرونا تشکیل شد

به گزارش سرویس خبری اجتماعی ،پایگاه تحلیلی خبری بالویز ،کمپین مهابادی ها در خانه هایمان بمانیم توسط تعدادی از مدیران شبکه بهداشت و درمان ،پزشکان،پیراپزشکان،معتمدین پزشکی شهر مهاباد راه اندازی شده است

این کمپین که اعضای آن شهروندان مهابادی از قشرهای مختلف شهرستان و در سنهای مختلف هستند در راستای پیشگیری از ویروس کرونای تشکیل شده است

هدف از این کمپین پیشگیری ازبیماری واگیردار کووید۱۹،جلوگیری از استرس و اضطراب در خصوص این ویروس ،اطلاع رسانی وتوصیه های بهداشتی فردی و محیطی است

انتشار بیماری واگیردار ویروس کرونا در اواخر آذردر استان ووهان چین موجب انتشاراین ویروس در نقاطی از جهان شده است

براساس آمار ثبت شده در ایران ۱۵۰۱نفر مبتلا که ۶۶نفر در نقاطی از کشور فوت نموده است

مهاباد.پایگاه خبری تحلیلی بالویز.۹۸/۱۲/۱۲