عکس/ زیبایی های زمستان سرد و برفی

مهاباد / بالویز (سفیر) / زمستان دارای جذابیت های خاص خود است اما از نگاه عکاسان ،متفاوت تر دیده می شود درباره پست های اخیر رحیم بایزیدیمدیر مسئول در بالویزjournalist پست های اخیررحیم بایزیدی (مشاهدههمه) توزیع آرد ترمیمی برای کاهش صفوف در مهاباد – خرداد ۹, ۱۴۰۲ نمایشگاه ” هستی درون” در مهاباد برپا شد […]

مهاباد / بالویز (سفیر) / زمستان دارای جذابیت های خاص خود است اما از نگاه عکاسان ،متفاوت تر دیده می شود

زیبایی های زمستان سرد و برفی

زیبایی های زمستان سرد و برفی

زیبایی های زمستان سرد و برفی

زیبایی های زمستان سرد و برفی

زیبایی های زمستان سرد و برفی

زیبایی های زمستان سرد و برفی

زیبایی های زمستان سرد و برفی

زیبایی های زمستان سرد و برفی

زیبایی های زمستان سرد و برفی

زیبایی های زمستان سرد و برفی

زیبایی های زمستان سرد و برفی

زیبایی های زمستان سرد و برفی