کمک هزینه معیشتی خانواده های سه قلو و چهار قلو تامین و واریز می گردد

مهاباد- بالویز ( سفیر) – خانواده هایی که دارای فرزند سه قلو و چهار قلو هستند از کمک هزینه معیشتی برخوردار و به حساب آنها واریز می گردد به گزارش سرویس خبری اجتماعی پایگاه تحلیلی “بالویز” مدیر کل بهزیستی استان آذربایجان غربی ، اظهار داشت : تمام خانواده هایی که دارای فرزند سه قلو  و  چهار […]

مهاباد- بالویز ( سفیر) – خانواده هایی که دارای فرزند سه قلو و چهار قلو هستند از کمک هزینه معیشتی

برخوردار و به حساب آنها واریز می گردد

به گزارش سرویس خبری اجتماعی پایگاه تحلیلی “بالویز” مدیر کل بهزیستی استان آذربایجان غربی ،

اظهار داشت : تمام خانواده هایی که دارای فرزند سه قلو  و  چهار قلو هستند و در ادارت بهزیستی

تشکیل پرونده داده اند از ۱۵ بهمن ماه سال جاری کمک هزینه معیشتی برخوردار شده اند

” سعید فریور” گفت : کمک هزینه معیشتی این خانواده های بعد از ۱۵ هرماه به حساب سرپرست

خانوارها واریز می گردد

وی افزود: خانواده های دارای فرزند دو قلو که به ادارات بهزیستی مراجعه کرده و تشکیل پرونده داده و

واجد شرایط حمایت شده اند وارد سامانه ارمغان شده اند بر اساس بررسی های بعمل آمده و پس از

اجرای آزمون وسع در دهک های درآمدی ۱ تا ۳ قرار گرفتند، آنان نیز واجد شرایط حمایت و دریافت

هزینه معیشت ماهانه شده اند.

فریور افزود: اما خانواده های دارای فرزند دو قلو که در دهک های ۴ تا ۷ قرار می گیرند بصورت موردی

از حمایت سازمان بهزیستی بهره مند خواهند شد و این کمک موردی در بهمن واریز و احتمالاً یک

کمک موردی دیگر در اسفند به حساب سرپرستان خانوارها واریز شود.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: ۱۶۴ خانوار سه قلو و چهار قلو و ۴۰۲ خانوار دو قلو

جمعاً ۵۶۶ خانوار تحت پوشش بوده و از مستمری (کمک هزینه معیشت)ماهیانه برخوردار شده اند.

فریور میزان مستمری دریافتی خانوارهای دارای فرزند دو قلو وسه قلو و بیشتر را از ۴۱ هزار

و ۶۵۰ تومان تا ۲۸۹ هزار و ۵۰۰ تومان عنوان کرد.

مهاباد /پایگاه خبری تحلیلی بالویز/۹۸/۱۱/۲۸