مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی

یک میلیارد تومان اعتبار برای حفاظت از میش مرغ جذب شد

احداث قرنطینه به مساحت ١٤٤ متر مربع واقع در مرکز تحقیقات میش مرغ از دیگر برنامه های عمل حفاظتی در سالجاری بود.

مهاباد/بالویز/مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجانغربی گفت:برای حفاظت از گونه نادر و در معرض انقراض میش مرغ یک میلیارد تومان اعتبار جذب شده است.

به گزارش سرویس محیط زیست،پایگاه خبری بالویز”با پیگیریهای اداره کل  حفاظت از محیط زیست آذربایجان غربی و در راستای اجرای برنامه عمل حفاظت از گونه نادر و در حال انقراض میش مرغ در شهرستان بوکان، یک میلیارد تومان اعتبار جذب شده است.

“سعید شهند” افزود: برای تعیین و مشخص شدن مرز بندی زمینهای زراعی واقع در هسته مرکزی پناهگاه حیات وحش دشت سوتاو حمامیان شهرستان بوکان، ٢٥ عدد میله گذاری انجام شده است.

“شهند” با بیان اینکه احداث قرنطینه به مساحت ١٤٤ متر مربع واقع در مرکز تحقیقات میش مرغ از دیگر برنامه های عمل حفاظتی در سالجاری بود، گفت:در قالب برنامه عمل میش مرغ سه تابلو بتنی شش متری برای معرفی منطقه و گونه میش مرغ در پناهگاه حیات وحش دشت سوتاو شهرستان بوکان نصب شده و این اداره کل برای تعامل با جوامع محلی و تشویق آنها برای مشارکت در امر حفاظت از گونه میش مرغ با انجمنهای مردم نهاد محلی اقدام به انعقاد قرار داد در فصل جوجه آوری میش مرغ در سال ۱۴۰۱ کرده است.

میش ‌مرغ یا چیرگ در زبان کردی، پرنده‌ای است که به نام عروس بوکان شناخته می ‌شود و بر اساس آمار سرشماری زمستان سال گذشته ۱۹ قطعه گونه میش مرغ درحال حاضر در پناهگاه حیات وحش دشت سوتاو حمامیان شهرستان بوکان باقیمانده و خطر انقراض آنها را تهدید می کند.

مهاباد/بالویز/۱۴۰۱/۰۴/۱۳-۰۷:۱۰:۰۵/ خبر۳۳۵۹/کدخبر ۱۶۲۲۱/د