تشکر و تقدیر

تعظیم در برابر اینکه ما را در سالی که گذشت،همراهی کردید

زمان در گذر است و همه چیز در تغییر

مهاباد/بالویز/سال ۱۴۰۰ را در گذر زمان با پیچ و خم های زیادی که همراه با خوشی و مشکلات بود پشت سر گذراندیم و اینک به آینده امیدواریم.

پایگاه خبری بالویز سومین سال خود را با همراهی و همدلی مخاطبان خود طی کرد و با استوار وارد چهارمین سال فعالیت خود می شود و این به پاس مخاطبان نیک اندیشی است که مارا همراهی می کنند.

مدیریت پایگاه خبری بالویز،از همه افرادی که در این مدت از ما به صورت کتبی و شفاهی برای بهتر شدن فضای خبری انتقاد و یا اینکه با نظرات اندیشمندانه خود ما را مورد مرحمت خود قراردادند ،تشکر کرده و در برابر هرنوع قصور و همراهی مخاطبان تعظیم نموده و این مایه مباهات و خرسندی این پایگاه خبری است.

زمان در گذر است و همه چیز در تغییر و ما هم خرسندیم که همچون گذشته با نقطه نظرات ارزنده در بهتر شدن آینده ما را یاری فرمایید و اگر نتوانسته ایم نیازهای خبری مخاطبان را به طور کامل مهیا کنیم ،ما را مورد بخشش قرار داده و این نشان از بزرگی و درایت تک تک عزیزان و بزرگواران است.

سایت خبری بالویز،سال ۱۴۰۱ را از صمیم قلب به تمامی مردمان این مرز و بوم تبریک گفته و برای تک تک هموطنان سال پر از خوشی و نشاط آرزومند است.

مژده ای دل که دگرباره بهار آمده است

خوش خرامیده و با حسن و وقار آمده است

به تو ای باد صبا می دهمت پیغامی

این پیامی است که از دوست به یار آمده است

شاد باشید در این عید و در این سال جدید

آرزویی است که از دوست به یار آمده است

مهاباد/بالویز/۱۴۰۱/۰۱/۰۱-۰۶:۴۵:۴۵/ خبر ۳۲۵۰/ کد خبر ۱۵۷۵۱/ د