رئیس آموزش و پرورش مهاباد

ساعت آموزشی مدارس مهاباد در شیفت عصر تغییر می کند

اجرای طرح آشتی با آموزش مختص به دانش آموزانی است که ترک تحصیل کرده اند.

مهاباد/بالویز/ رئیس آموزش و پرورش مهاباد،گفت:نحوه آموزش در مدارس در شیفت عصر از۱۸ بهمن ماه به روال عادی بازخواهد گشت.

به گزارش سرویس اجتماعی،پایگاه خبری بالویز”سلیمانی” در ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش مهاباد،اظهار داشت:تغییر ساعت آموزشی مدارس در شیفت عصر در مهاباد به روال عادی باز خواهد گشت.

رئیس آموزش و پرورش مهاباد با بیان اینکه بنا بر ابلاغ اداره کل آموزش و پرورش ساعات آموزشی از ۱۸ بهمن ماه به روال گذشته،افزود:معلمان ما فقط در شیفت صبح با حضور در مدارس تدریس میکنند و در خارج از زمان شیفت صبح هیچ گونه تدریسی از طریق فضای شاد صورت نخواهد گرفت.

“سلیمانی” تصریح کرد:اجرای طرح آشتی با آموزش مختص به دانش آموزانی است که ترک تحصیل کرده اند و تلاش داریم که با فراهم آوردن همه زمینه ها  این دانش آموزان را به ادامه تحصیل بازگردانیم.

مهاباد/بالویز/۱۴۰۰/۱۱/۱۲ – ۱۰:۳۰:۲۵ / خبر ۳۱۵۹ / کد خبر ۱۵۲۱۹/ س