معاون‌ امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی:

شهرداری وظایف خود را در قبال مردم انجام دهد

استفاده از منابع انسانی به عنوان یک سرمایه و مدیریت صحیح آن می تواند،توسعه حداکثری شهری را فراهم کند.

مهاباد/بالویز/معاون‌ امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت:شهرداری با استفاده از خدمات رسانی و جلب رضایت وظایف خود را در قبال مردم به خوبی انجام دهد.

به گزارش سرویس اجتماعی،پایگاه خبری بالویز”آیدین رحمانی”اظهار داشت:یکی از برکات نظام جمهوری اسلامی ایران،نقش مردم در انتخاب مسوولین است .

معاون‌ امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی،با اشاره به اینکه با برنامه ریزی دقیق می توان در حوزه توسعه شهری به نتیجه ای مطلوب رسید،افزود:متکی بودن به جرائم در حوزه ساخت و ساز موجب برهم زدن نظم در ساختار شهری و مالی خواهد شد.

“رحمانی” تصریح کرد:استفاده از منابع انسانی به عنوان یک سرمایه و مدیریت صحیح آن می تواند،توسعه حداکثری شهری را فراهم کند.

او همچنان ادامه داد:ساخت و سازها در شهرها باید بر اساس چهارچوب طرح تفضیلی شهر باشد و هر نوع ساخت و ساز در حوزه طرح تفضیلی موجب ایجاد سکونت گاه های و حاشیه نشینی خواهد شد.

معاون‌ امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی،عنوان کرد:ضرورت گرمخانه ها در فصل زمستان و همچنین اقدامات بررسی جلوگیری از تکدی گری به عنوان آسیب های اجتماعی نیاز به ساماندهی و اقدام عاجل است.

 “آیدین رحمانی” اظهار داشت:شهرداری در حوزه گردشگری و همکاری با ساخت مسکن در دولت سیزدهم در شهرها و همچنین انجام پژوهش اقدامات لازم برای توسعه شهری انجام دهد.

مهاباد/بالویز/۱۴۰۰/۰۹/۲۰ – ۰۷:۴۸:۲۳/ خبر ۳۰۵۱ / کد خبر ۱۴۷۴۸/ ش