مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی:

۲۰کیلومتر شبکه مسی کابل خودنگهدار به توسعه برق مهاباد اضافه می شود

در سال جاری برای 34 روستا این شهرستان بهسازی در حوزه برق برنامه ریزی شده است.

مهاباد/بالویز/مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی،گفت:با برنامه ریزی انجام شده ۲۰ کبلومتر شبکه مسی کابل خود نگهدار به توسعه برق مهاباد اضافه می شود.

به گزارش سرویس اقتصادی،پایگاه خبری بالویز”حسن بگلو”اظهار داشت:با برنامه ریزی انجام شده ۴۰ کبلومتر شبکه مسی کابل خود نگهدار انجام شد که با توجه به اهمیت ۲۰ کبلومتر دیگر در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی،با اشاره به اینکه در مجموع ۶۰ کیلومتر کابل خود نگهدار در مهاباد اجرا می شود،افزود:در سال جاری برای ۳۴ روستا این شهرستان بهسازی در حوزه برق برنامه ریزی شده است که ۵ روستای دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

اصلاح ولتاژ برق شهر گوگ تپه، راه‌اندازی واحد اتفاقات در شهر گوگ‌تپه و همچنین تامین برق مساکن مهر مهاباد،احداث پست زمینی تاناکورا از مباحث مطرح شده مدیر عامل توزیع برق استان در مهاباد بود.

مهاباد/بالویز/۱۴۰۰/۰۹/۰۵ – ۰۸:۰۰:۲۵ / خبر ۳۰۲۵ /کد خبر ۱۴۶۲۹ / ج