دستور جبران پرداخت خسارت آتش سوزی به تازه عروس سردشتی

مهاباد – بالویز – استاندار آذربایجان غربی دستور پرداخت خسارت آتش سوزی جهیزیه تازه عروس سردشتی که جهیزیه آنها به خاکستر تبدیل شده بود صادر کرد به گزارش پایگاه خبری ” بالویز ” به دنبال وقوع آتش سوزی منزل مسکونی در روستای ” دولی خانوان ” و از بین رفتن جهیزیه تازه عروس ، ” […]

مهاباد – بالویز – استاندار آذربایجان غربی دستور پرداخت خسارت آتش سوزی جهیزیه تازه عروس سردشتی که جهیزیه آنها به خاکستر تبدیل شده بود صادر کرد

به گزارش پایگاه خبری ” بالویز ” به دنبال وقوع آتش سوزی منزل مسکونی در روستای ” دولی خانوان ” و از بین رفتن جهیزیه تازه عروس ، ” شهریاری ” در خصوص جبران وارد آمده دستورات لازمه را صادر کرد

روستای “دولی خانوان” در نزدیکی ۲۰ کیلومتری نوار مرزی واقع شده است که تامین خسارت از محل فروش سهمیه سوخت مرزنشینان توسط بیمه پرداخت خواهدشد و استاندار آذربایجان غربی نیز دستوری بر جبران سریع مابقی خسارات تاکید نمودند

بنا به گزارش خبرگزاری ( ایرنا) ، ارزش ریالی وسایل جهیزیه این تازه عروس ۶۰۰میلیون ریال می باشد ، ساختمان مذکور دارای جنس از چوب و سنگ بوده که در این آتش سوزی خوشبختانه تلفات جانی نداشته است

شهرستان مرزی سردشت دارای ۲۷۱ روستاست که از این تعداد ۱۷۱ روستا با ۲۵ هزار نفر در بخش مرکزی سکونت دارند.

مهاباد- پایگاه خبری بالویز- ۹۸/۱۰/۰۹